Przyroda

2012-11-10
Strona główna » Przyroda
TITLE

Małopolska charakteryzuje się niespotykanym w skali kraju bogactwem i zróżnicowaniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych, które są jej ogromnymi atutami. Sam fakt, że ponad połowa powierzchni naszego województwa jest objęta przez różne formy ochrony przyrody to potwierdza. Parki krajobrazowe obejmują najpiękniejsze i najcenniejsze tereny w Małopolsce. Zostały utworzone ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Unikatowa jest ich różnorodność, na którą składają się krajobrazy pustynne, doliny jurajskie, stare kamieniołomy, roślinność wysokogórska, zwarte i pierwotne kompleksy leśne, zabytkowa architektura sakralna, średniowieczne zamki. Całości dopełniają rzadkie gatunki ptaków i ssaków oraz roślinność objęta ochroną. To wszystko jest wizytówką województwa małopolskiego.

Tagi:

Dodaj komentarz:

Zobacz również

Artykuły i ciekawostki