Rudniański Park Krajobrazowy

Strona główna » Rudniański Park Krajobrazowy

Rudniański Park Krajobrazowy - Warto zobaczyć

Rudniański Park Krajobrazowy o powierzchni 5813,9 ha jest położony na terenie 3 gmin: Alwernia, Czernichów i Krzeszowice. Obejmuje on następujące kompleksy leśne: Las Orlej, Czarny Las oraz drzewostany pomiędzy Kamieniem a Kwaczałą, a także fragment malowniczej doliny potoku Rudno, od której pochodzi nazwa parku.

 

Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody:

Dolina Potoku Rudno - rezerwat leśny i przyrody nieożywionej, utworzony w 2001 roku; znajdujący się w obrębie przełomu rzeki Rudno, pomiędzy Zalasem a Rybną, o powierzchni 95,94 ha. Ochronie podlega tutaj fragment łęgu olszowego jednego z najlepiej zachowanych na Jurze Krakowskiej, olsu oraz stanowisk geologicznych znajdujących się przy starym kamieniołomie.

Kajasówka - rezerwat przyrody nieożywionej, utworzony w 1962 roku; położony między Przeginią Duchowną i Czułówkiem, o powierzchni 11,83 ha. Ochronie podlega tutaj unikalny zrąb tektoniczny pokryty roślinnością kserotermiczną.

Wśród pomników przyrody na terenie parku warto wymienić: drzewa w parku dworskim w Porębie Żegoty, drzewa przy klasztorze Bernardynów w Alwerni a także Skałki Gaudynowskie w miejscowości Brodła i skałki wraz z kamieniołomem w Rusocicach.

 

Na terenie parku występuje jedno stanowisko dokumentacyjne - odsłonięcie geologiczne we wsi Podłęże.

 

Wybrane zabytki:

Klasztor Ojców Bernardynów w Alwerni pochodzący z XVII – XX wieku.

W obrębie zespołu klasztornego kościół p.w. Stygmatów św. Franciszka;

Kościół p.w. św. Marcina i św. Małgorzaty w Porębie-Żegoty z lat 1762 – 1892;

Zespół pałacowy w Porębie Żegoty (ruinypałacu i oficyny, spichlerz) pochodzący z XVIII wieku oraz zabytkowy park z mauzoleum i kompleksem stawów;

Założenie podworskie z ruiną dworu i lamusem w Mirowie pochodzące z 1784 roku;

Zabytkowa zabudowa w rynku w Alwerni z podcienionymi dachami z XVIII – XIX wieku.

Plebania w Kamieniu pochodząca z XIX wieku z lamusem kamiennym (XVIII wiek) i zabytkowym ogrodem ze starymi lipami (XVIII wiek).

Tagi:

Ciekawe miejsca

Artykuły powiązane

Aktualności

Artykuły i ciekawostki