Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

Strona główna » Park Krajobrazowy Orlich Gniazd

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd - Warto zobaczyć

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd położony jest na obszarze dwóch województw – małopolskiego i śląskiego. Park rozciąga się od Częstochowy w kierunku pd.-wsch. aż do Olkusza. W granicach wojew. małopolskiego (gminy – Klucze, Olkusz, Trzyciąż i Wolbrom) obszar parku wynosi 12842,2 ha. Nazwa parku pochodzi od „Orlich Gniazd” t.j. średniowiecznych warownych zamków które w dużej liczbie występują na tym obszarze.

Na terenie parku znajdują się dwa rezerwaty przyrody:

Michałowiec - rezerwat florystyczny, utworzony w 1959 roku; położony we wsi Michałówka, o powierzchni 12,12 ha. Rezerwat powołano celem ochrony bogatej populacji obuwika pospolitego (Cypripedium calceolus) rosnącego w zbiorowisku buczyny karpackiej.

Pazurek - rezerwat leśny i przyrody nieożywionej, utworzony w 2008 roku o powierzchni 187,91 ha, położony pomiędzy Jaroszowcem a wsią Pazurek. Rezerwat utworzony został w celu ochrony zbiorowisk buczyny sudeckiej, ciepłolubnej buczyny naskalnej, kwaśnej buczyny niżowej oraz malowniczych skał wapiennych.

W obszarze parku występuje jeden użytek ekologiczny - Pustynia Błędowska, o powierzchni 683, 91 ha. Użytek chroni śródlądowe piaski wydmowe z interesującymi formami morfologicznymi, zbiorowiska muraw piaskowych oraz rzadkie i chronione gatunki flory i fauny.

Wśród znajdujących się w parku pomników przyrody warto wymienić: drzewa w zabytkowym parku dworski w Porębie Dzierżnej oraz szereg ostańców wapiennych – między innymi: kompleks Skał Zegarowych w Dolinie Wodącej, skałki w Rabsztynie, Pomorzańskie Skały, oraz skały na Syborowej Górze.

Wybrane zabytki:

Ruiny zamku Rabsztyn pochodzącego z XIV wieku;

Gotycki kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzegowej z XV wieku;

Kościół p.w św. Marcina w Porębie Dzierżnej z XVIII wieku;

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela we wsi Jangrot z 1822 roku;

Dwór w Porębie Dzierżnej z XVIII wieku z zabytkowym parkiem.

Tagi:

Ciekawe miejsca

Artykuły powiązane

Aktualności

Artykuły i ciekawostki