Park Krajobrazowy Beskidu Małego

Strona główna » Park Krajobrazowy Beskidu Małego

Park Krajobrazowy Beskidu Małego - Warto zobaczyć

Park Krajobrazowy Beskidu Małego został utworzony w 1998 roku na mocy rozporządzenia Wojewody Bielskiego. Teren Parku zajmuje obszar 25 770 ha. Po reformie administracyjnej w 1999 r. część Parku Krajobrazowego Beskidu Małego (9230 ha) znalazła się w województwie małopolskie, a pozostała część w województwie śląskim.

Beskid Mały to pasmo górskie będące częścią Beskidów Zachodnich. Obejmuje obszar o długości około 30 km i szerokości 10-15 km. Geologicznie znajduję się w obrębie płaszczowiny  śląskiej zbudowanej głównie z piaskowców godulskich, które przeławicone są łupkami i zlepieńcami istebniańskimi dolnymi. Największe wzniesienia przekraczają 900 m n.p.m. i mieszczą się w jego południowej części (Czupel 933 m, Łamana Skała 929 m, Leskowiec 922 m). Teren Parku charakteryzuje się również występowaniem dużej ilości skałek, jaskiń i schronisk podskalnych. Do najcenniejszych należą: jaskinie Czarne Działy oraz największa jaskinia erozyjno-wietrzeniowa w polskich Karpatach fliszowych Grota Komonieckiego. Osobliwością geologiczną jest również grupa 5 skałek w okolicy Andrychowa (uważana za cześć porwaka tektonicznego).

Obszar Parku i jego otuliny charakteryzuje się gęstą siecią rzeczną. Tworzą ją głównie rzeki: Biała, Soła, Skawa oraz Wieprzówka. Na rzece Soła utworzono 2 zbiorniki zaporowe: jezioro Żywieckie i Międzybrodzkie.

Na terenie Parku przeważają lasy iglaste. Badania naukowe wykazały występowanie ponad 800 gatunków flory naczyniowej. Beskid Mały charakteryzuję się występowaniem znacznej ilości gatunków  należących do roślin górskich, bogatym składem gatunkowych storczyków, jak również gatunków wapieniolubnych. Do osobliwości florystycznych można zaliczyć występowanie w partiach grzbietowych regla dolnego krzywulcowych buczyn karpackich.

Świat zwierząt Parku ze względu na niewielką powierzchnię jest stosunkowo skromny. Spotkać tutaj można gatunki związane z siedliskami leśnymi (jelenie, sarny, wilki, sporadycznie niedźwiedzie) jak również z polanami śródgórskimi, młakami, jeziorkami (kumak górski, traszka karpacka, wydra europejska).

Najcenniejszymi walorami kulturowymi Parku są:

1) Pałac Bobrowskich w Andrychowie – powstały w XVII wieku.

2) Kościół Św. Jakuba Starszego w Rzykach

3) Żydowski kirkut w Andrychowie

Obszary szczególnie cenne przyrodniczo zostały objęte ochroną rezerwatową, należą do nich: „Madohora” (71,81 ha;1960), „Szeroka w Beskidzie Małym” (49,51ha; 1960), „Zasolnica”(16,65 ha; 1973).

 

 

Tagi:

Ciekawe miejsca

Artykuły powiązane

Aktualności

Galerie zdjęć