Zabytkowy Kościół pw. Św. Małgorzaty

Strona główna » Zabytkowy Kościół pw. Św. Małgorzaty

Kościół w Żurowej został zbudowany w latach 1595-1602, jednak dopiero w 1807 r. erygowano tu parafię. W 1906 r. kościół został powiększony przez przedłużenie nawy i dobudowanie przedsionka od zachodu.
ARCHITEKTURA. Drewniany, konstrukcji zrębowej, szalowany. Jednonawowy z węższym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy zakrystia. Przy nawie od południa niewielka kruchta a od zachodu szeroki przedsionek. Kościół nakryty dachami dwuspadowymi, nad zakrystią o poprzecznej kalenicy, z baniastą wieżyczką na sygnaturkę nad nawą. Prezbiterium i nawa nakryte spłaszczonymi, pozornymi sklepieniami kolebkowymi, w nawie z zaskrzynieniami wspartymi na dwóch słupach. Polichromia wnętrza figuralna i ornamentalna malowana w 1906 r. przez Stanisława Gucwę.

Tagi:
,
,
,

Zobacz również

Galerie zdjęć