Rezerwat Przyrody Skołczanka

Strona główna » Rezerwat Przyrody Skołczanka

Rezerwat faunistyczny o powierzchni 36,77 ha, utworzony w celu ochrony stanowiska rzadkich i zagrożonych gatunków owadów, fauny środowisk kserotermicznych, zrębowego wzgórza wapiennego  ze zróżnicowanymi biocenozami. Znajduje się w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym. 

Tagi:

Zobacz również

Galerie zdjęć